Historia szkoły

Historia szkoły

Początki szkoły

Powstanie szkoły w Watraszewie datuje się na początek, dwudziestego wieku. Według przekazów ustnych powstała ona przed 1911 rokiem jako Publiczna Szkoła Elementarna. Była to szkoła czterooddziałowa mieszcząca się w domach osób prywatnych.

Zapisy w najstarszej kronice szkoły zawierają informację o wybudowaniu jej w 1915 roku na placu podarowanym przez dziedziczkę. Budynek powstał w środkowej części wsi obok obecnego domu państwa Krawczyków.

Pierwszy pisany oryginalny dokument potwierdzający istnienie szkoły już w 1915 roku, to świadectwo jej ukończenia wydane 28 czerwca 1919 roku, a określające datę wstąpienia Józefa Zalewskiego do szkoły w dniu 1 września 1915 roku.

W II Rzeczpospolitej

Po odzyskaniu niepodległości szkoła nasza stała się Publiczną Szkołą Podstawową I stopnia realizującą program elementarny. Pracował w niej najczęściej jeden nauczyciel. Dzieci uczęszczały do szkoły przez 5 lat, do klasy I - jeden rok, do klasy II - jeden rok, do klasy III - dwa lata i do klasy IV - jeden rok.

W 1937 roku decyzją Inspektora Szkolnego w Warszawie pana Józefa Radwińskiego z dniem 15 listopada 1937 szkoła zostaje przemianowana na Publiczną Szkołą Powszechną II stopnia. Szkoła zatrudnia trzech nauczycieli, a uczniowie uczęszczali do sześciu oddziałów. Taki poziom organizacyjny przetrwał do II wojny światowej.

Okres okupacji i pierwsze lata powojenne

W czasie okupacji funkcjonowanie szkoły było bardzo ograniczone. Nauka prowadzona była bardzo nieregularnie w domach prywatnych. W oficjalnej "szkole" jako obowiązkowy wprowadzono język niemiecki.

Zmiany przynosi pierwszy powojenny rok szkolny 1944/1945, kiedy to szkoła staje się Publiczną Szkołą Powszechną III stopnia o siedmiu oddziałach. Jednak nadal jej siedzibą był instniejący od czasów sprzed I wojny światowej, stary i nie dostosowany do potrzeb, rozsypujący się budynek.

Czasy powojenne

Siedmioklasowa szkoła funkcjonowała w swojej starej siedzibie do 31 grudnia 1963 roku. W tym dniu po dwóch latach budowy oddany został do użytku nowy budynek szkolny, w którym szkoła funkcjonuje do dziś.

 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły oraz nauczyciele

W liczącej około 100 lat historii szkoły kierowało nią łącznie z obecną Panią Dyrektor mgr Mirosławą Jaworską ponad 20 osób.

Pierwszym, znanym tylko z nazwiska kierownikiem szkoły był Pan Śnieżko, który pracował w szkole w 1912 roku.

Jako pierwszy po odzyskaniu niepodległości kierował szkołą w latach 1918-1919 Pan Stanisław Leśniewski.

W trudnych latach okupacji kierownikiem szkoły był Pan Stanisław Rajkowski. Pełnił on tę funkcję w latach 1938-1945.

Większość kierujących szkołą pełniło swoje obowiązki stosunkowo krótko, najczęściej 2-4 lata. Najdłużej fukcję dyrektora szkoły sprawował Pan mgr Krzysztof  Dzidowski. Kierował on szkołą przez 16 lat, od 1986 roku do 2002.

Nauczyciele

Od 1937 roku kierujący szkołą był jednocześnie jedynym nauczycielem. Pierwszymi osobami, które pracowały wyłącznie jako nauczyciele była Pani Halina Niklówna i Pan Alojzy Michalczyk - oboje w latach 1938-1944.

Ogólnie do roku 1938 pracowało w naszej szkole ponad 60 nauczycieli, nie licząc tu nauczycieli obecnie pracujących.

Najdłużej pracowała w naszej szkole Pani mgr Elżbieta Turczyniak - 28 lat i Pani Anna Bogdańska - 23 lata.

Uczniowie

Liczba uczniów szkoły zmieniała się bardzo na przestrzeni lat. Nie ma informacji, co do liczebności klas w początkowym okresie istnienia szkoły. Pierwsze potwierdzone zapisy pochodzą z roku szkolnego 1933/1934, wzkazują one, iż do szkoły z czterema klasami uczęszczało 106 uczniów.

Liczebność szkoły stale wzrastała i w ostatnim roku szkolnym przed wybuchem II wojny światowej wynosiła 221 uczniów w sześciu klasach. W pierwszym po okupacji roku szkolnym 1944/1945 do siedmiu klas szkoły uczęszczało zaledwie 98 uczniów.

W okresie powojennym rekordowym pod względem liczby uczniów był rok szkolny 1967/1968. Do szkoły uczęszczało wtedy 215 uczniów.

Od tego roku liczba dzieci kształcących się w szkole systematycznie spada i w bieżącym roku szkolnym do klas I-VI uczęszcza 55 uczniów, a do oddziału przedszkolnego 22.

Watraszew 4B, 05-650 Chynów | tel. 669 11 44

Copyright © 2012 Publiczna Szkoła Podstawowa im ks. Tadeusza Stokowskiego w Watraszewie